Strona z portalu

  / Urząd / Projekty Unijne i inne / Projekty partnerskie / Pomorskiej kolei skarbnica – rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Pomorskiej kolei skarbnica – rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie

Partnerski projekt Muzeum Ziemi Kościerskiej, Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz Polskiego Czerwonego Krzyża pt. „Pomorskiej kolei skarbnica – rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni w Kościerzynie” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013:

Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa

Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy

Poddziałanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy

Okres realizacji Projektu:

- rozpoczęcie realizacji: 30.08.2012r.

- planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji: 16.05.2014r.

- planowany termin finansowego zakończenia realizacji: 31.05.2014r.

Cel realizacji Projektu:

Głównym celem Projektu jest efektywne, zrównoważone wykorzystanie potencjału kulturowego Kościerzyny dla zwiększenia lokalnej atrakcyjności turystycznej, gospodarczej i osiedleńczej poprzez rewitalizację zabytkowych budynków Zespołu Parowozowni, dostosowanie ich do pełnienia funkcji ekspozycyjnej i utworzenie atrakcyjnego produktu turystycznego w oparciu o eksponaty obiektów zabytkowych przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących.

 Zakres rzeczowy realizacji Projektu:

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zabytkowych obiektów Zespołu Parowozowni wpisanych do rejestru zabytków, obejmująca budynek biurowy (dawna noclegownia) i parowozownię. W ramach zadania zrealizowane zostaną prace ogólnobudowlane obejmujące m.in. termomodernizację budynku biurowego, hali parowozowni, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia zewnętrznego całego Zespołu, zagospodarowanie zieleni. Urządzone zostaną sale ekspozycyjne i multimedialne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny, w tym m.in.:

- Kuźnia z wizualizacją i odgłosami wykonywanych tam dawniej prac,

- Sala 3D do projekcji filmu 3D nagranego z perspektywy kabiny maszynisty,

- Sala PCK – z ekspozycją dotyczącą historii PCK w Polsce i na świecie,

- Wagon sanitarny - jako dopełnienie ekspozycji PCK z wyposażeniem z czasów II wojny światowej,

- w Hali parowozowni - makieta wizualizująca stację Kościerzyna i kolej magnetyczną.

W ramach projektu powstanie także infokiosk, a dla turystów z dysfunkcją wzroku z brązu makieta całego zabytkowego Zespołu Parowozowni oraz dwóch stylowych parowozów.

Wartość i źródła finansowania Projektu:

Wartość

Projektu ogółem

2.639.352,84

Dofinansowanie EFRR w ramach RPO WP

1.404.890,01

Wkład własny Partnera Projektu - Gminy Miejskiej Kościerzyna

1.230.962,83

Wkład własny Partnera Projektu - PCK

3.500,00

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 6329 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget