Strona z portalu

  / Urząd / Projekty Unijne i inne / Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Projekt „Modernizacja i rozbudowa sieci wodno – ściekowej w Kościerzynie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

Oś priorytetowa I. Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM

Historia projektu:

31.12.2013r. - złożenie wniosku aplikacyjnego

27.01.2014r. - projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną

07.05.2014r. - Gmina Miejska Kościerzyna uzyskała potwierdzenie Instytucji

  Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania

26.06.2014r. - negocjacje przed podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem

  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku jako Instytucji   

  Wdrażającej.

04.07.2014r. - podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektu.

31.10.2014r. - rzeczowe zakończenie realizacji projektu

30.11.2014r. - finansowe zakończenie realizacji projektu

Okres realizacji projektu:

27.08.2010 r. do 31.10.2014 r.

Cel realizacji projektu:

Głównym celem projektu jest uporządkowanie  gospodarki wodno-ściekowej w Kościerzynie poprzez wyposażenie miasta w odpowiednią infrastrukturę. Celami społeczno-gospodarczymi przedsięwzięcia są:

  • poprawa stanu środowiska- redukcja zanieczyszczeń odprowadzanych do gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych,
  • poprawa jakości życia mieszkańców miasta,
  • poprawa warunków sanitarnych, a przez to zmniejszenie ryzyka zachorowań,
  • poprawa jakości wody i zapewnienie ciągłości jej dostaw,
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej regionu.

Zakres rzeczowy Projektu:

Obejmował 4 zadania, z czego pierwsze trzy zadania zostały zrealizowane przed złożeniem wniosku (refundacja):

Zadanie 1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie rynku w Kościerzynie” jako zadanie towarzyszące/uzupełniające „Pocztówka z Kościerzyny – Rewitalizacja Rynku Miasta”

Zadanie 2. „Remont kanalizacji sanitarnej w ul. 8 Marca” jako zadanie towarzyszące/uzupełniające projektu „Budowa ulicy Kupieckiej wraz z modernizacją ciągu ulic 8 Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie”

Zadanie 3. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzelecka i Strzelnica” jako zadanie towarzyszące/uzupełniające projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku ul. Strzelnica – Strzelecka w Kościerzynie”

Zadanie 4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Markubowo” – przeznaczone do realizacji.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Kościerzyna, natomiast realizatorem Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie, które jest zarazem operatorem powstałej infrastruktury.

Efekty realizacji projektu:

Efekt rzeczowy:

- długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 0,28 km

- długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej 1,15 km

Efekt ekologiczny:

 - liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 37 osób

Wartość i źródła finansowania Projektu:

Projekt

Realizacja

Wartość Projektu ogółem

1 806 073,18 PLN

Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

1 248 099,34 PLN

Udział własny Gminy Miejskiej Kościerzyna

557 973,84 PLN

W tym Udział Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o.

38 310,77 PLN

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na Markubowie.

Trwają prace montażowe na zadaniu  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Markubowo” realizowanego w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa sieci wodno – ściekowej w Kościerzynie”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Realizatorem tego zadania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie, które będzie również operatorem powstałej infrastruktury. Wykonawca zadania Zakład Usług Wielobranżowych Kulaszewicz Rafał w Kościerzynie zakończy prace jeszcze w bieżącym miesiącu.

 

Więcej informacji na temat Programu Infrastruktura i Środowisko na www.pois.gov.pl

 

Strona: 1 
Stronę odwiedzono 7627 razy.
v.20150330-094928
Morgan&Men SEO - Widget